La nostra maquinària de lloguer

Diferents tipus de plataformes per a tota clase de treballs en alçada

Oferim el servei de lloguer de plataformes elevadores autopropulsades, destinades a treballs en alçada en obres de construcció, instal·lacions, manteniment industrial, serveis urbans, rehabilitació i conservació d’edificis, etc.

  • Totes
  • Tisores elèctriques
  • Tisores dièsel
  • Braços articulats elèctrics
  • Braços articulats dièsel
  • Camions cistella